Zarząd i zespół

Magda

MAGDALENA JOCHEMCZYK
Prezes WFSHS

Magdalena Jochemczyk (ur. 1986) – magister historii sztuki (2013), przewodnik miejski po Wrocławiu.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rewitalizacji oraz stosunku architektury współczesnej do zabytkowej tkanki miast.
Autorka pracy magisterskiej poświęconej problemowi nowych funkcji dawnych obiektów sakralnych.
Stypendystka programu „Erasmus Studia” (Universidad de León – Hiszpania, semestr zimowy 2011/2012).

Koordynatorka cyklu wykładów „Zima i wiosna ze sztuką portugalską” (2011/2012) oraz „Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych” (2012/2013, wraz z Jakubem Zarzyckim).

W WFSHS odpowiada przede wszystkim za nadzór administracyjno-księgowy, współtworzenie projektów o charakterze inwentaryzatorskim oraz współpracę z firmami.

e-mail: mjochemczyk@gmail.com

—————————————————————————————–

Marek

MAREK KWAŚNY
Wiceprezes WFSHS

Marek Kwaśny (ur. 1988) – magister historii sztuki (2013), w latach 2012-2013 reaktywował Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr, którego był prezesem.

Obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje monografię śląskiego malarza doby baroku – Johanna Jacoba Eybelwiesera.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki śląskiej czasów nowożytnych, w tym także na zagadnieniu zakonu joannitów jako wpływowych fundatorów. Uczestnik projektu badawczego „Malarstwo barokowe na Śląsku”, którego kierownikiem jest dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr.
Stypendysta programu „Erasmus Studia” (Uniwersytet Karola w Pradze – Czechy, semestr zimowy 2011/2012).
Publikował w „Kontraście” oraz był jednym z redaktorów naukowych tomu pokonferencyjnego Rewitalizacja. Między teorią a praktyką.

W wolnych chwilach gra na gitarze w zespole rockowym.

W WFSHS jest odpowiedzialny za kształtowanie działalności programowej w zakresie sztuki śląskiej oraz tworzeniem sieci kluczowych partnerów uniwersyteckich.

e-mail: marek.kwasny0@gmail.com

—————————————————————————————–

Kuba

JAKUB ZARZYCKI
Wiceprezes WFSHS (2012-2014)

Jakub Zarzycki (ur. 1988) – magister historii sztuki (2012) i licencjat filologii polskiej (2013), doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod opieką Prof. Waldemara Okonia przygotowuje rozprawę o postawach polskich malarzy względem Italii w latach 1861-1918.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół malarstwa polskiego po 1861 roku w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zagadnień polsko-włoskich kontaktów artystycznych od XIX w. Zajmuje się także współczesną metodologią historii sztuki oraz problemem tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej mających swoje odbicie w sztuce nowoczesnej i współczesnej tego regionu.
Stypendysta programów „Erasmus Studia” (Università degli Studi di Torino – Włochy, semestr zimowy 2011/2012) oraz „Erasmus Practice” (Marena Rooms Gallery – Turyn, kwiecień-lipiec 2012).
Publikował w „Dziełach i Interpretacjach” i „Opposite”, był także redaktorem naukowym tomu pokonferencyjnego Rewitalizacja. Między teorią a praktyką.
Kurator wystaw malarstwa współczesnego we wrocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Arttrakt”: „Solitary beach” (Julita Malinowska, wrzesień 2013) i „impotence/niemoc” (Beata Ewa Białecka, październik 2013) oraz koordynator-kurator międzynarodowych projektów reportażowo-fotograficznych („Żydowski Wrocław w turyńskim obiektywie”: Wrocław 2012, „Fai Bresto”: Turyn 2013, „Italiani a Wrocław”: Wrocław 2013) . Koordynator projektu dydaktyczno-naukowego mającego na celu, poprzez wolontariat studentów historii sztuki, inwentaryzację zagrożonych zabytków Dolnego Śląska.

W wolnych chwilach zajmuje się turystyką rowerową oraz muzyką folklorystyczną z obszaru Morza Śródziemnego.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa WFSHS. Odpowiadał przede wszystkim za kształtowanie działalności programowej (sztuka nowoczesna i współczesna) oraz tworzeniem sieci kluczowych partnerów pozauniwersyteckich. Z ramienia WFSHS był koordynatorem cyklów „Zima i wiosna ze sztuką skandynawską” (2010/2011),”Zimy i wiosny ze sztuką Stanów Zjednoczonych (2012/2013, wraz z Magdaleną Jochemczyk), a także kuratorem naukowym interdyscyplinarnego cyklu wykładów „Ta straszna sztuka współczesna” (2013/2014).

e-mail: zarzycki19@gmail.com

—————————————————————————————–

Karolina

KAROLINA DZIMIRA

Karolina Dzimira (ur. 1992) – studentka I roku II st. historii sztuki i lic. filologii polskiej (specjalność edytorska).

W roku akademickim 2013/2014 prezes Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki; działała także w SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury. Należała do komitetów naukowo-organizacyjnych konferencji Rewitalizacja. Między teorią a praktyką (2013), Odlot. Nowe tematy historii sztuki (2014), Rewitalizacja. Między teorią a praktyką. Vol. 2 (2014). Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (za wybitne osiągnięcia edukacyjne) w 2011 roku, stypendystka Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (za wyniki w nauce) w latach akademickich 2012/2013 (historia sztuki) i 2013/2014 (filologia polska). Doświadczenie w organizacji  wydarzeń kulturalnych zdobyła m. in. w czasie Europejskiego Kongresu Kultury, Festiwalu Teatralnego Dialog, Dolnośląskiego Festiwalu Architektury oraz Festiwalu im. Brunona Schulza. Współpracowała z Galerią Miejską we Wrocławiu.

Interesują ją wszelkie powiązania i zależności między sztukami plastycznymi a literaturą. Uwielbia podróże, szczególnie autostopowe. Czuje się nieswojo, jeśli nie ma przy sobie żadnej książki.

W zespole WFSHS pracowała w latach 2012-2014. Odpowiadała za organizację projektów, nadzór nad wolontariatem oraz bieżącą działalność promocyjno-dokumentacyjną i fotograficzną; stworzyła również stronę internetową Fundacji. W roku akademickim 2013/2014 koordynowała cykl interdyscyplinarnych wykładów popularnonaukowych „Zima i wiosna z kulturą PRL-u”.

e-mail: karolina.dzimira@gmail.com

—————————————————————————————–

KJ_fot

KAROLINA JARA

Karolina Jara – magister historii sztuki (2013).

Autorka pracy magisterskiej na temat historii i architektury wrocławskiej Synagogi na Wygonie oraz jej twórcy, Edwina Opplera. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na architekturze i urbanistyce  XIX i XX wieku. Zajmuje się też dokumentacją dolnośląskiej plastyki z czasów PRL-u, zwłaszcza mozaik, murali i sgraffit.

Finalistka XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki (2006). Stypendystka programu “Erasmus Studia” (Freie Universität Berlin w Niemczech).

Doświadczenie w sektorze kultury zdobywała podczas pracy w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012-2013), stażu w Archiwum Budowalnym, Oddziale Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz współpracując przy organizacji wystaw i festiwali. Autorka haseł o architekturze współczesnej w „Leksykonie Architektury Wrocławia” i artykułu o wrocławskiej Synagodze na Wygonie w tomie „Przedmieście Świdnickie. Przemiany”.

W WFSHS współtworzy zespół redakcyjny oraz zajmuje się koordynacją wolontariuszy i pozyskiwaniem partnerów pozauniwersyteckich.

e-mail: jara.karolina@gmail.com

—————————————————————————————–

pau

PAULINA MURZYNIAK

Paulina Murzyniak (ur. 1992) – studentka drugiego roku historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki.
Swoje zainteresowania kieruje w stronę badań nad współzależnościami i związkami pomiędzy sztukami plastycznymi a innymi dziedzinami działalności artystycznej tj. film, teatr oraz muzyka.

Wolne chwile z radością poświęca śpiewaniu w Chórze Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, w którym także pełni funkcję członka Zarządu.

W WFSHS działa od ponad roku, gdzie zajmuje się bieżącą działalnością promocyjną.
W roku akademickim 2013/2014 została koordynatorką interdyscyplinarnego cyklu wykładów “Ta straszna sztuka współczesna”.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: