Nowy tom Dzieł i Interpretacji!

 

dziela_okladka_xiv

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim numerem „Dzieł i Interpretacji”. Tematem tomu XIV jest MIASTO – w wymiarze urbanistycznym i architektonicznym, a także miasto i życie miejskie jako źródło inspiracji w malarstwie.

Numer XIV rocznika jest również pierwszą internetową odsłoną czasopisma! Liczymy na to, że dzięki obecności w sieci zwiększy się dostępność publikowanych artykułów, a zatem i grono naszych czytelników.

Cały numer do pobrania tu: dziela_i_interpretacje_xiv

Życzymy miłej lektury!

A na zachętę publikujemy artykuł wstępny:

OD REDAKCJI

Tematem czternastego numeru czasopisma jest miasto, przede wszystkim w wymiarze urbanistycznym i architektonicznym, któremu poświęcone są aż cztery prezentowane artykuły. Autorzy dotykają rożnych zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej i zieleni miejskiej, projektowaniem poszczególnych dzielnic, czy transferem rozwiązań formalnych. Wreszcie ostatni artykuł porusza temat miasta jako bogatego źródła inspiracji w malarstwie.

W artykule Magdaleny Bobko dotyczącym problemu rewitalizacji przestrzeni publicznej zostały zaprezentowane przykłady m. in. z Nowego Yorku, Seulu, czy Madrytu. Autorka zwraca uwagę na zmieniające się  formy wspólnej przestrzeni, podkreślając rolę jaką obecnie odgrywa ona w nowoczesnych metropoliach. Istotna wydaje się zwłaszcza możliwość partycypacji społecznej, obecnej już na etapie projektowania założeń oraz realizacja potrzeby stymulacji społecznej.

Aleksandra Nosalska podjęła się analizy kwartału położonego w okolicy Parku Krakowskiego w Krakowie, w czasie najintensywniejszego rozwoju tego obszaru w okresie międzywojennym. Studium poświęcone małemu wycinkowi miasta zawiera charakterystykę zabudowy tej dzielnicy, a także ujawnia wiele zjawisk typowych dla ówczesnej architektury i urbanistyki.

Tomasz Sobczak przedstawia natomiast zależność artystyczną Rawicza od Wrocławia, pokazując zarówno import twórców, jak i wzorców do wielkopolskiego miasta. Udział Niemców, głównie protestantów, miał istotny wpływ na kształtowanie Rawicza, co autor uzasadnia wieloma przykładami, przeważnie z obszaru XIX-wiecznej architektury miasta.

W artykule „Zazielenić ruiny”(…) Marcin Musiał przybliża mało znany temat przywracania terenów zielonych w powojennym Wrocławiu. Działania władz miejskich w tym zakresie, mimo, iż natrafiały na duże trudności, przyczyniły się do uporządkowania i wzrostu waloru estetycznego odbudowywanego miasta, wpływając korzystnie na komfort życia ludności, która doświadczyła wojennej traumy.

Ostatni artykuł, autorstwa Anny Wójtowicz stanowi próbę zebrania najważniejszych przemian w malarskim przedstawianiu miasta pod koniec XIX i w 1 poł. XX wieku. Intensywny rozwój ówczesnych metropolii stanowił jedno z ważniejszych źródeł inspiracji dla artystów i przyczynił się do eksperymentów formalnych, a także nowego postrzegania pejzażu miejskiego i nowego rozumienia kategorii nowoczesności.

Tom czternasty jest zarazem pierwszą internetową odsłoną naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że ta zmiana przyczyni się do większej dostępności publikowanych tekstów i rozpocznie nowy rozdział w historii ”Dzieł i Interpretacji”.

Życzymy naszym Czytelnikom przyjemnej lektury i dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w pracy nad tym tomem.

Reklamy
Reklamy
%d blogerów lubi to: